HORGÁSZTÓ KÉPEK, HORGÁSZREND


Képek
HorgászrendVízterület neve:  Mélyvölgyi-Méri tavak, Dunaszeg
Horgászási időszak: A halőr háznál kifüggesztett nyitvatartási rend szerint lehet.

A tavak horgászrendje:

 1. A fenti vízterületen horgászni, érvényes horgászjeggyel, illetve érvényes bérlettel szabad, kizárólag a törvényi és helyi rendelkezések alapján a tulajdonos, vagy képviselőinek utasításainak figyelembevételével, jelen horgászrend betartása mellett.)
 2. A tavon kizárólag érvényes napijeggyel, fényképes bérlettel lehet horgászni az erre kijelölt részeken.
 3. A tó területe magánterület, az orvhorgászat rendőrségi feljelentést von maga után.
 4. A tavakban fürödni TILOS!
 5. Éjszakai horgászat kizárólag a tulajdonos beleegyezésével lehetséges. A horgászhelyet ebben az esetben ki kell világítani.
 6. A vízben tárgyak elhelyezése TILOS! (pl süllőfészek)
 7. A területen tilos szemetelni. A horgászat közben keletkezett szemetet a kihelyezett szeméttárolókban kell elhelyezni, vagy haza kell vinni.
 8. Haltelepítéseket követően a halállomány kíméletének céljából a tulajdonos által meghatározott idő intervallumon belül a horgászati és halászati tevékenység tilos.
 9. Jégen horgászni kizárólag a tulajdonosok külön engedélyével, kizárólag saját felelősségre lehet. A léket a horgászat befejezését követően minden esetben jól látható módon a horgász köteles megjelölni, illetve annak helyét a tulajdonosnak , vagy meghatalmazottjának meg kell mutatni.
 10. A vízterületen tilalmi időszakban is lehet horgászni.
 11. A tavon a pergető horgászat tilos.
 12. A vízterületen a csalihalfogó háló használata nem megengedett.
 13. Tilos a meglévő vizinövényzet irtása, megbolygatása, új növények telepítése.
 14.  Az öncélú haltelepítés tilos.
 15. Amennyiben a horgász bármilyen okból elhagyja horgászhelyét a horgászkézségeit köteles a vízből kivenni.
 16. Tilos olyan halfogási módszer alkalmazása, ahol a hal magát akassza meg.
 17. Tilos az etetőanyag használata, az  kizárólag etetőkosárban juttatható be.
 18. Foglalt hely nincs. A horgászok érkezés sorrendben foglalhatják el horgászhelyeiket, illetve kötelesek a tulajdonos, vagy meghatalmazottjának erre vonatkozó utasításait figyelembe venni.
 19.   Csónakból csak külön engedély alapján lehet szabad horgászni.
 20. A vízterületen a mutárgyakról és azok tíz méteres körzetében horgászni tilos.
 21. A mutárgyakat csak az arra feljogosított személy muködtetheti. Tilos a vízpartvédelem megbontása, a kövezés öncélú átrakása stb.
 22. Tartószákba helyezni kizárólag a megtartani kívánt halat szabad. A megtartani nem kívánt halat a lehető legrövidebb időn belül, kíméletes módon a kifogás helyére vissza kell helyezni. Tilos a tartószákba helyezett halat cserélni.
 23. Az elvinni kívánt halat a belépőjeggyel horgászóknak mérlegelést követően, a halőr háznál kifüggesztett napi áron ki kell fizetni. Halász területi engedély a területre csak állománymentés, ritkító halászat és kutatási célból adható
 24. Felnőtt horgász egy időben két bottal és botonként kettő horoggal vagy úszóval, ifjúsági horgász egy bottal és botonként két horoggal, vagy úszóval horgászhat.
 25. A méreten aluli, vagy tilalmi időben véletlenül kifogott halfaj egyedét a horogtól kíméletesen meg kell szabadítani és azt a vízbe vissza kell engedni. Amennyiben a horogtól előreláthatólag az ilyen halat csak annak pusztulása árán lehet megszabadítani, úgy a zsinórt a hal szája előtt kell elvágni és úgy kell azt a vízbe visszahelyezni. Az ilyen halról a tulajdonost illetve annak meghatalmazottját értesíteni kell, azt neki át kell adni.
 26. A horgász, a halőr és az arra feljogosult személy (tulajdonos és meghatalmazottja) számára napijegyét vagy bérletét  köteles bemutatni.
 27. Engedély nélküli halfogásra alkalmas eszközzel a vízparton és a vízen tartózkodni tilos.
 28. A tó partjára autóval behajtási lehetőség nincs, parkolni a kijelölt helyen szabad. A parkoló nem őrzött, a jármuvekért és a benne hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 29. Erősen alkoholos állapotú vendég, még saját felelősségére sem horgászhat a tóban.
 30. A merítő használata 0,5 kg feletti halaknál kötelező.
 31. Tilos a horgászat ideje alatt zajongani, a vízterülethez tartozó teljes partszakaszon tüzet gyújtani. (kivéve a kijelölt hely)
 32. Tilos a tóban kutyát vagy más állatot fürdetni.
 33. Tilos 10 év alatti gyermeket  felügyelet nélkül hagyni.
 34. Az elveszett tárgyakért a Mélyvögyi-Méri tavak kezelője felelősséget nem vállal.
 35. A horgászat rendjét illetve a halőr utasításait be nem tartó személy azonnali kártérítésre és a terület elhagyására kötelezhető. Súlyos vagy ismétlődő eseten pedig ellene kitiltás foganatosítható.
 36. 5 kg fölötti ponty nem vihető el, mérlegelés után a halőr jelenlétében vissza kell engedni.
 37. A horgásztó tulajdonosának vagy megbízottjának joga és kötelezettsége a horgászrend betartatása, illetve jogosult a távozni szándékozó horgász személyi poggyászának esetleges szúrópróbaszeru átnézésére, ennek megtagadása esetén a hatósági intézkedésig a távozás nem erőszakkal való megakadályozására! A balesetvédelmi szabályok be nem tartása miatt történt balesetekért teljes egészében a horgász felelős.

 

     Kellemes  időtöltést, jó  horgászást kívánunk!